Mentorat de impact la sat: formăm cadrele didactice și funcționarii publici care lucrează cu copiii din comunități rurale vulnerabile

Octombrie 2022 – martie 2023

Timp de 6 luni, formăm profesional un nucleu de 15 educatori, învățători, profesori de gimnaziu și liceu, asistenți sociali, asistenți maternali care lucrează în 7 sate din județele Sibiu și Mureș. Copiii din aceste sate provin în mare parte din medii vulnerabile și au nevoi specifice când vine vorba de educația și orientarea lor în viață.

Pentru că de obicei profesioniștii care lucrează în domeniul bunăstării copiilor de la sat nu sunt formați specific de sistemul public, le venim în sprijin prin programul „Mentorat de impact la sat”. În proiect, adulții parcurg 12 ședințe cu o formatoare experimentată, în care construiesc pas cu pas profilul unui mentor pentru copii, capabil să îi îndrume în parcursul lor școlar și profesional. Printre temele de discuție se numără asistarea copiilor în auto-descoperire, managementul timpului, stabilirea unor obiective relevante, comunicarea eficientă, ghidaj vocațional.

Cu informații și competențe noi deprinse la ateliere, mentorii lucrează în comunitățile lor cu peste 100 de copii și tineri. Scopul final este ca cei mici să fie acompaniați în procesul de învățare și dezvoltare prim metode adaptate nevoilor lor, iar impactul urmărit este eliminarea absenteismului și abandonului școlar, valorizarea educației, găsirea vocației profesionale, elemente care duc către incluziunea și non-discriminarea copiilor din medii vulnerabile.

„Dacă ești singur, cu o floare nu se face primăvară, dar dacă facem un nucleu din mai multe sate, reușim să schimbăm ceva.” Este una din remarcile participanților la ateliere care scoate în evidență importanța demersului de a profesionaliza profesionișii în bunăstarea copilului de la sat, dacă vrem ca, pe teremn lung, România rurală să își atingă potențialul prin tinerele generații.

 

„Mentorat de impact” la sat este un proiect implementat de Asociația Casa Naturii, cofinanțat de Ambasada Franței și Institutul Francez în România. Proiectului i s-au mai alăturat două afaceri locale, sponsorii Grădinile Mălâncrav și Stâna de pe Coline, care ne împărtășesc preocuparea de a orienta vocațional tinerii de azi, viitorii adulți activi de mâine. Școala Gimnazială Seleuș găzduiește întâlnirile.